Účtovníctvo

Kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj účtovníctva pre spoločenstvo vlastníkov bytov, vedenie skladov, majetku, pokladní, spracovanie DPH, uzávierok období a celého roka, výstupy vo forme predpísaných výkazov a výstupy podľa požiadaviek organizácie pre jej interné potreby, ročné vyúčtovanie nákladov pre spoločenstvo vlastníkov bytov.

Rozsah vedenia účtovnej agendy závisí od dohody. Základnou podmienkou je samozrejme poskytnutie podkladov na zaúčtovanie. Na dohode závisí, či prvotné doklady budú tvorené vo Vašej réžii a našou úlohou bude realizácia zaúčtovania, kontrol a výstupov z účtovníctva alebo bude našou úlohou tiež prvotná evidencia.

Na vzájomné doručovanie dokumentov (Vaše podklady a informácie, naše prípadné výstupy) môžeme používať osobné vyzdvihnutie, poštu, kuriérske služby alebo elektronické prostriedky komunikácie (mobilný telefón, SMS, e-mail, Skype, Icq, verejné ftp, diskové priestory, či iné dátové nosiče). Ochranu takejto komunikácie si vzájomne dohodneme.

V prípade, že vlastníte softvér na spracovanie účtovníctva, s pomocou modernej IT techniky a Vašim súhlasom (v spolupráci s Vašim IT technikom alebo IT oddelením) zrealizujeme bezpečný vzdialený prístup. Účtovnú agendu teda budeme viesť stále na Vašom softvéri, dáta budú uložené stále vo Vašej firme a pritom budeme fyzicky vzdialení niekoľko stoviek kilometrov od Vášho sídla, či práve v danom momente budeme na opačnom konci sveta.

 

Vyskúšajte účtovníctvo v ažurite

 

Pri externom vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné modely:

1. Offline spracovanie - softvér je dostupný len v našom sídle, v prípade potreby môžete v našom sídle nahliadnuť do dát, prípadne si vyžiadať špecifické zostavy.

2. Online spracovanie - softvér je dostupný 7 dní v týždni, 24 hodín denne online (prístup cez internetový prehliadač), my vedieme účtovníctvo a Vy nás môžete kedykoľvek skontrolovať, prípadne si prezrieť svoje dáta, pripraviť si zostavy atď. O zabezpečenie sa stará dodávateľ softvérového riešenia.

3. Vzdialené spracovanie - k Vášmu softvéru pristupujeme vzdialene z nášho sídla za účelom vedenia účtovnej agendy, konzultovania zápisov.

 

Cena služieb

Typ spracovania Cena v €
Daňová evidencia od 35,-/štvrťrok
Jednoduché účtovníctvo od 20,-/mesiac
Podvojné účtovníctvo od 50,-/mesiac
Účtovné poradenstvo od 24,-/hod

 

Ročná uzávierka a spracovanie priznania je zahrnuté v uvedenej cene.
V prípade záujmu možno dohodnúť aj cenu za účtovný zápis. Poradenstvo poskytujeme len firmám, ktorým vedieme účtovníctvo.

 

Vypracovanie ponuky

Každá firma je iná, prosíme preto si vyžiadajte vlastnú ponuku

 
 

Účtovníctvo