Mzdy

Pri externom spracovaní miezd Vám ponúkame nasledovné modely:

1. Offline spracovanie - softvér je dostupný len v našom sídle, v prípade potreby môžete v našom sídle nahliadnuť do dát, prípadne si vyžiadať špecifické zostavy.

2. Online spracovanie - softvér je dostupný 7 dní v týždni, 24 hodín denne online (prístup cez internetový prehliadač), my vedieme mzdy a Vy nás môžete kedykoľvek skontrolovať, prípadne si prezrieť svoje dáta, pripraviť si zostavy atď. O zabezpečenie sa stará dodávateľ softvérového riešenia.

3. Vzdialené spracovanie - k Vášmu softvéru pristupujeme vzdialene z nášho sídla za účelom výpočtu miezd, konzultovania výpočtu. Vy si následne môžete vytlačiť pásky prípadne iné výstupy podľa potreby.

 

Cenník služieb

Typ spracovania Cena v €
Kompletné mesačné spracovanie dohodára - 1 ks 15,-
Kompletné mesačné spracovanie zamestnanca - 1 ks 15,-
Kompletné spracovanie miezd 30 a viac pracovníkov dohodnutý mesačný paušál min. 250,-

V uvedenej cene sú zahrnuté aj povinnosti s mesačnou a ročnou periodicitou, cena neobsahuje mzdové ani personálne poradenstvo, tvorbu zmlúv, dohôd, prihlasovanie, odhlasovanie, oznamovanie zmien, potvrdenia a výstupné formality. U týchto činností si možno dohodnúť cenu jednorazovo alebo paušálny mesačný príplatok.

 

Vypracovanie ponuky

Náklady na naše služby začínajú na niekoľkých desiatkách eur. Podmienky každej firmy sú však iné. Vyžiadajte si vlastnú ponuku.