Účty v ažurite

Účty v ažurite

Kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj účtovníctva pre spoločenstvo vlastníkov bytov, vedenie skladov, majetku, pokladní, spracovanie DPH, uzávierok období a celého roka, výstupy vo forme predpísaných výkazov a výstupy podľa požiadaviek organizácie pre jej interné potreby, ročné vyúčtovanie nákladov pre spoločenstvo vlastníkov bytov

Rozsah vedenia účtovnej agendy závisí od dohody. Základnou podmienkou je samozrejme poskytnutie podkladov na zaúčtovanie. Na dohode závisí, či prvotné doklady budú tvorené vo Vašej réžii a našou úlohou bude realizácia zaúčtovania, kontrol a výstupov z účtovníctva alebo bude našou úlohou tiež prvotná evidencia.

Na vzájomné doručovanie dokumentov (Vaše podklady a informácie, naše prípadné výstupy) môžeme používať osobné vyzdvihnutie, poštu, kuriérske služby alebo elektronické prostriedky komunikácie (mobilný telefón, SMS, e-mail, Skype, Icq, verejné ftp, diskové priestory, či iné dátové nosiče). Ochranu takejto komunikácie si vzájomne dohodneme.

V prípade, že vlastníte softvér na spracovanie účtovníctva, s pomocou modernej IT techniky a Vašim súhlasom (v spolupráci s Vašim IT technikom alebo IT oddelením) zrealizujeme bezpečný vzdialený prístup. Účtovnú agendu teda budeme viesť stále na Vašom softvéri, dáta budú uložené stále vo Vašej firme a pritom budeme fyzicky vzdialení niekoľko stoviek kilometrov od Vášho sídla, či práve v danom momente budeme na opačnom konci sveta.

 

Vyskúšajte účtovníctvo v ažurite

 

Vypracovanie ponuky

Každá firma je iná, preto si vyžiadajte vlastnú ponuku