Mzdy bez starostí

Mzdy bez starostí
Pravidelne každý mesiac
spracujeme pre Vás mzdy.
By ste na nič nezabudli.
prihlášky, pásky, výkazy.
Potvrdenia a či rady.
Zmluvy, štatistiky, zúčtovania
patria do nášho portfólia
využite nás bez váhania.
 
Máte vlastný softvér
a tak žiadne obavy.
Pekne sa ho naučíme,
pre Vás sa nič nezmení.
Ak náhodou vypadne,
odožeňte kľudne strach.
Spracovanie nahradíme
na našich licenciách.
 

 

Na vzájomné doručovanie dokumentov (Vaše podklady a informácie, naše výstupy) môžeme používať osobné vyzdvihnutie, poštu, kuriérske služby alebo elektronické prostriedky komunikácie (mobilný telefón, SMS, e-mail, Skype, Icq, verejné ftp, diskové priestory, či iné dátové nosiče). Ochranu takejto komunikácie si vzájomne dohodneme.

V prípade, že vlastníte softvér na spracovanie mzdovej agendy, nemusíte pri využítí našich služieb prechádzať na iné riešenie. My sa prispôsobíme Vám a naučíme sa používať Váš softvér. A v prípade problémov s Vašim softvérom dočasne zabezpečíme agendu na našich licenciách.

 

Vyskúšajte mzdy bez starostí

 

Vypracovanie ponuky

Náklady na naše služby začínajú na niekoľkých desiatkách eur za štvrťrok. Podmienky každej firmy sú ale iné. Vyžiadajte si vlastnú ponuku.