Profil spoločnosti

Spoločnosť IT.UP, s. r. o. vznikla v januári 2014 s cieľom dlhodobo poskytovať služby v oblasti Informačných Technológií, Účtovníctva a Poradenstva na vyššej úrovni. Napriek mladému veku, naša firma nestavia na zelenej lúke, ale ťaží z niekoľkoročných skúseností podnikateľa Ing. Stanislava Kovalčíka, ktorý je konateľom IT.UP, s. r. o.

Firma Ing. Stanislav Kovalčík vznikla v roku 2004. Predmetom našej činnosti bol predaj výpočtovej techniky a elektroniky bez prevádzkovania kamenného alebo elektronického obchodu. Popri tom sa rozvíjali poradenské činnosti v oblasti marketingu a manažmentu.

Po zmene súbežného zamestnania sa naše podnikanie obmedzilo na okrajové poradenské činnosti, ktorých rozsah bol daný rozsahom voľného času.

Zlom nastal v roku 2007, kedy sme odštartovali externé vedenie mzdového účtovníctva, softvérové a hardvérové poradenstvo. Neskôr pribudlo externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, tvorba projektov a projektové poradenstvo a grafické práce. Iniciátormi boli priatelia a známy. Určite to poznáte, veď možno už aj Vás zastavil niekto s otázkou: "Nevedel/a by si?"

Tak sme nazbierali pomerne široký okruh skúseností, ktoré teraz používame v našich činnostiach. Či už sú to 17-ročné skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva, 13-ročné skúsenosti s IT oblasťou, 10-ročné skúsenosti s oblasťou miezd a pracovného práva alebo viac ako 6-ročné skúsenosti s podvojným účtovníctvom a projektami.

A opäť na podnet priateľov a známych sa vraciame k predaju nielen výpočtovej techniky a elektroniky, ale aj iných tovarov, ktorých nákup a predaj nie je obmedzený koncesiami alebo povoleniami. V našom podnikaní sa riadime príslovím:

 

"Múdremu poraď, mocného nechaj tak."

 

Na týchto "historických" faktoch teraz stavia naša spoločnosť, pričom rozsah nášho podnikania sa neobmedzuje len na počítače (hardvér), softvér, siete, servis, účtovníctvo, IT a ekonomické poradenstvo, ale zasahuje tiež do odevnej výroby, stavebných prác a transportných činností. Takže ak hľadáte riešenie, radu alebo pomoc, môžete to s nami skúsiť.