Stali sme sa platcami DPH

11.08.2011 00:00

Od 11.8.2011 sme sa stali platcami dane z pridanej hodnoty. Ceny zverejnené alebo spomínané na tejto stránke (prípadne v iných internetových zdrojoch) sú uvedené vrátane DPH. Napriek tejto zmene ceny zostali bezo zmien.